примітка

(додаток, пояснення до якогось твору / тексту, перев. коротке), коментар, зауваження, заувага; ремарка (перев. у драматичному творі)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • примітка — I прим ітка и, ж. 1) Короткий запис, що є поясненням до якогось тексту. 2) Додаток до якого небудь твору, що містить пояснення до нього або відомості про його автора. II пр имітка и, ж., діал. Прикмета. •• Бра/ти в при/мітку помічати …   Український тлумачний словник

  • примітка — [прием’і/тка] ткие, д. і м. м і/ц :і, р. мн. ток …   Орфоепічний словник української мови

  • примітка — іменник жіночого роду прикмета арх. примітка іменник жіночого роду коротке пояснення до якогось тексту; додаток до якого небудь твору, що містить у собі пояснення до нього або відомості про його автора …   Орфографічний словник української мови

  • Написання великої літери у релігійній лексиці — 1. З великої літери пишемо найменування трьох Божих Осіб у християнстві: Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Син Божий, Ісус Христос, Святий Дух, а також Свята Тройця, Триєдиний Бог, Троїчний Бог, три Божі Особи. Аналогічно пишемо слова та… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • нота — Нота: замітка, примітка [47] замітка, примітка, нотатка [46 2] Нотатка [XVIII] Досить буде прочитати ноти, додані мною до тексту драми, щоб переконатися, що власне для характеристики Клеопатри Шекспір взяв із Плутарха далеко менше, ніж для… …   Толковый украинский словарь

  • ремарка — и, ж. 1) Авторська примітка в тексті п єси, що містить стислу характеристику обставин дії, зовнішності та поведінки дійових осіб. 2) Взагалі примітка чи зауваження кого небудь. || Зауваження режисера або сценариста на робочому примірнику п єси… …   Український тлумачний словник

  • Стійкі звороти — Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка більше того, на думку Шептицького // що більше (до того ж), на думку Шептицького // Калька з рос. более того у випадку використання // у разі використання // Калька з рос. в случае… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Украинский флот (1917—1919) — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения …   Википедия

  • Замковый мост (Каменец-Подольский) — У этого термина существуют и другие значения, см. Замковый мост. Замковый мост на перешейке перед крепостью Замковий мост  мост в Каменеце Подольском, достопримечательность архитектуры национального значения. Соединяет Старый город,… …   Википедия

  • аднотація — ї, ж. Примітка, замітка …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.